fredag 13 november 2009

ARKIVENS DAG på DESIGNARKIVET!

Kom och se arkivet, ÖPPETHUS+ Välkomna till utställningen
"Från vagga till grav" 14 november kl 11-15.