lördag 13 november 2010

Gränslöst Glas Fredag 12:e nov.

Gunilla Kihlgren berättar för publiken vad gruppen ska exprimentera fram under sin workshop mellan 12.30 - 17.00. Gunilla är en av gruppens 7 deltagare. De har fått temat "Searching" att arbeta utifrån. Gruppen består av Paula Barton -Studioglasblåsare, Nina Westman -Studioglasblåsare, Anna Eggert - Glaskonstnär, Gunilla Kihlgren - glaskonstnär/formgivare, Olle Hultmark - Glasblåsmästare, Monica backström - Glaskonstnär/formgivare, Olle Brozén -Glaskonstnär/formgivare.


En snabb skiss som visar vad gruppen kom fram till under sina samtal runt samarbetet och temat "Searching". Jag tror mig utskilja en trumpet där det kommer ut föremål och en sandgjutning med fotspår/avtryck. Hela projektet handlar främst om en mötesplats för människor som sysslar med glas, processen och det nyskapande samarbetet är det som är intressant, själva resultatet kommer sekundärt.Jeanette Lennartsdotter och Anna Linda Gabriel är de två insiativtagarna till "Gränslöst Glas" och har bråda dagar för att organisera upp allt in i det sista.


Fredagskvällen avslutas med två väldigt intressanta paneldebatter med glashistoriker och forskare Gunnel Holmér som moderator. Rubriken löd "Tendenser i det fria glaset på 2000-talet"


Det blev en livlig debatt om vad man kan göra för att vända den nedåtgående trenden i glasbranchen. Många verkade överens om att man måste bli bättre på att kommunicera! Att nå ut till människor, att beskriva hantverket bakom, att förmedla en själ, en historia ett mervärde. Många tyckte också att man borde bli bättre på att samarbeta mellan gränserna. Varför är det ett så stort glapp mellan studioglashyttorna och glasindustrin? Varför samarbetar inte glasskolorna mer? Ska skolorna ligga under samma tak? Efter ett tag konstaterade också någon att ingen glasblåsare från fabriksgolvet var närvarande, varför? Andra idéer och frågor som kom upp var bla.miljöaspekten, jobba mer energisnålt, återanvända glasflaskor, kravmärkt glas? Många glasbruk luras, låter kunderna tro att allt är svensktillverkat fast vissa produkter är tillverkade i asien. Prissättning, kanske måste vi höja priserna för att skapa ett större värde? Kan Pukeberg bli en ny mötesplats, en andelshytta eller en exprimentverkstad för alla glasutövare? Hur fortsätter vi? I morgon Lördag berättar insiativtagarna Anna-Linda Gabriel och Jeanette Lennartsdotter till Gränslöst Glas och Glass room om sin förundersökning och idé om framtiden. Diskussionen får fortsätta efter det.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar