söndag 14 november 2010

GRÄNSLÖST GLAS Lördagen 13:e nov

På lördagen började en ny workshop som gick under temat "Beginnings". Deltagare under lördagens workshop fm var:

Micke Jacobsson – industriglasblåsare
Æsa Björk Thorsteinsdottir – glaskonstnär
Andrew Bearnot – designstudent Linnéuniversitet, glasterminen
Chris Ramsey – industriglasblåsare/glaskonstnär
Ditte Johansson – glaskonstnär
Lotta Söder – glaskonstnär
Micke Johansson - glasblåsarmästare
Ulla Hultgren - glaskonstnär
Anette Ohlsson - studioglasblåsare
Om jag förstod rätt så var idén ett fågelbo där de tänkte fylla boet med nya saker, nyfödda idéer. I gruppen bestämde man sig ganska snabbt för att verket inte skulle sparas och i och med detta kunde de bli ännu mer kreativa och slippa tänka på kylugnens mått, behov av invärmning osv. Därav ett väldigt stort och skört och vackert fågelbo.

Kl 13.00 var det dags för GLASSROOM: Jeanette Lennartsdotter och Anna-Linda Gabriel att berätta om den förstudie de genomfört i samarbete med Regionförbundet, Nybro Kommun och Pukebergs Fastigheter AB. Förstudien, som har pågått under 2010, tog sitt avstamp i att undersöka vad som skulle krävas för att sätta igång en andelshytta på Pukeberg.
I arbetet med förstudien har de rest runt i Sverige, Norge och Danmark och besökt och intervjuat bl. a. glasformgivare, studioglashyttor, konsthantverkare som arbetar med glas, glaskonstnärer, institutioner, skolor och branschorganisationer.
”Förstudien har gett oss en bild av vad som kan utveckla såväl Pukeberg som glasnäringen och vår ursprungliga idé om en andelshytta har under arbetets gång utvecklats till en Nordisk utvecklings-plattform för det varma glaset. En plats där yrkesverksamma glasmakare arbetar med fokus på idé och utveckling av både den hantverksmässiga, tekniska och konstnärliga gestaltningen av glaset.Vi är förbluffade över att man har så lika behov gällande utveckling, oavsett om man är fri konstnär, ägare till en studioglashytta eller industriknuten och vi ser att Glassroom kan bli en verksamhet som kan utgöra en motor för en krympande glasnäring och bidra till att förstärka en kulturnäring med internationell dragningskraft.”
Presentationen visade att de gjort ett mycket omfattaande arbete och kontaktat organisationer, skolor, yrkesverksamma, branschorganisationer, riksdag m fl i syfte att få en översikt över vad som behövs för att utveckla den nordiska glasnäringen.


Läs mer på Nybros hemsida http://www.nybro.se/templates/page____16433.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar